Litt om Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) er en "grappling"-basert kampsport/idrett som fokuserer på kvelninger og leddlåser fra kontrollposisjoner. Man starter i utgangspunktet stående og kan her bestemme seg for om man ønsker å forsøke å ta ned motstanderen ved hjelp av kaste- og bryteteknikker, eller trekke motstanderen til bakken ved å selv sette seg ned ("pull guard"). Fra her blir det en som spiller eller kjemper fra topp-posisjon og en som kjemper fra bunn-posisjon. Igjennom taktikk og teknikk forsøker man å oppnå kontroll på motstander og tvinge motstander til overgivelse ved hjelp av låse- eller kvelegrep. Man gir opp ved å klappe ut ("tap out"). På den måten ufarliggjøres et eventuelt låsegrep eller kvelertak man blir utsatt for og man kan begynne på nytt. BJJ utøves både med og uten drakt (drakt kalles for GI), referert til som GI og NoGI. BJJ NoGI heter også for "Submission Wrestling". 
 
Havet av taktiske og tekniske vurderinger som inngår i denne komplekse kampsporten gjør at den blir kalt for menneskelig sjakk. Er man taktisk og teknisk bedre vil man kunne utligne og overskride fysiske parametere. Dette gjør at en mindre og "svakere" person vil kunne beseire en som er større og sterkere. Fra ett selvforsvarsperspektiv er dette utrolig verdifullt.
 
BJJ praktiseres som fullkontakt-kampsport både i konkurranser og på trening. Dette gjør at teknikker må mestres såpass godt at man klarer å utføre de på en motstander som responderer med full motstandskraft. Nettopp dette aspektet er det som gjør kampsporten funksjonell, noe som også fra et selvforsvarsperspektiv er verdifullt. Man starter med å lære teknikkene uten/med liten motstand fra treningspartner før treningspartner etterhvert øker motstand og gir ulike reaksjoner som man må kontre på riktig vis. På denne måten blir teknikkene skjerpet og automatisert. Ved hjelp av denne fremgangsmåten har man igjennom generasjoner kunne luke ut hva som faktisk fungerer og ikke, både når det kommer til kampsporten som utøvende fullkontaktidrett og som en selvforsvarsmekanisme. Dette er en av grunnene til at BJJ ved siden av, hovedsakelig, bryting, thai-boksing, K1-kickboksing, sambo og boksing er mest fremtredende i sporten Mixed Martial Arts (MMA) i dag - fordi det er nettopp disse kampsportene som virkelig fungerer i fullkontaktpraksis med ett nokså smalt regelverk på hva som er tillatt og ikke!
 
Sett bort ifra idrettsaspektet og selvforsvarsaspektet er dette en sport som legger til rette for å kunne utvikle seg selv både fysisk, mentalt og sosialt.
- Fysisk igjennom økt kroppsbeherskelse og fysikk, slik som bla. kondisjon, utholdenhet, styrke, koordinasjon og balanse/stabilitet.
- Mentalt igjennom kreativitet, strategisk og løsningsorientert tenking. Videre utvikling av begreper som selvkontroll, respekt, disiplin, mestringstro, stressmestring og selvtillit.
- Sosialt igjennom relasjonsdyrkning og solidaritet i et godt treningsfelleskap.